top of page

Betingelser ved påmelding på skikurs hos Tren ute.

Påmelding

En bestilling kan kun foretas av personer som er 18 år eller eldre.

 

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til stedene hvor vi holder skikurs. Deltageren er selv pliktig til å møte opp til riktig oppmøtested til det tidspunktet hvor skikurset avholdes.

 

Skiutstyr

Deltageren stiller med eget skiutstyr. Husk å kle deg som om du skal ut på en rolig langtur på ski. Møt opp med ferdig smurte ski, så slipper vi å bruke tiden til det.

 

Små grupper

Det er maksimalt 7 deltagere pr. kurs. Det er minimum 3 deltagere pr. kurs. Dersom det kun er 1-2 påmeldte på et kurs, vil vi være behjelpelige med å gi deg plass på et annet kurs. Dersom ingen andre kurs skulle passe deg, vil du få beløpet refundert.

 

Snø-, vær- og føreforhold

Dersom det skulle vise seg å være for lite snø på det aktuelle kursstedet, vil vi flytte kurset til nærmeste sted hvor det er snø. Eksempler på slike steder er Holmenkollen, Fossum og Sørkedalen. Dersom det ikke er snø på noen av stedene i Oslo og omegn, vil vi flytte skikurset til et senere tidspunkt i dialog med de påmeldte. Dersom det ikke lykkes å finne et passende tidspunkt med den enkelte deltager, vil denne få refundert påmeldingsavgiften. Tren ute forbeholder seg retten til å utsette kurs dersom vær-, føre- eller andre forhold som ligger utenfor Tren utes kontroll tilsier det.

 

Avbestilling og refusjon

Dersom man ønsker å avbestille den reserverte plassen, må dette skje skriftlig til kontakt@trenute.no. Ved avbestillinger inntil 3 uker før kurset begynner, refunderes innbetalt beløp minus kr. 500,- i administrasjonsgebyr. Ved avbestillinger mindre enn 3 uker før kursstart gis ingen refusjon. Plassen kan likevel overdras til andre. En eventuell overdragelse må skje i løpet av inneværende sesong. Avbestillingen må inneholde navn, samt kontonummer dersom refusjon er berettiget.

 

Sykdom

Dersom du mister en kurskveld på grunn av sykdom, vil vi forsøke å gi deg plass på en tilsvarende kurskveld på et senere tidspunkt. Vennligst send oss en legeerklæring, så forsøker vi å finne en plass til deg. Det er ikke anledning til å få refundert kursbeløpet ved sykdom.

 

Skader

Tren ute står ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på skikurset.

 

Verdigjenstander og eiendeler

Tren ute står ikke ansvarlig for personlige eiendeler som deltager har med til skikurset.

 

Arrangørens plikter

Tren ute gjennomfører kurset i samsvar med det som er avtalt med deltaker. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at deltaker blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for deltakeren.

 

Deltagerens plikter

Den som melder seg på kurs er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-post adresse og telefonnummer. I motsatt tilfelle kan viktig informasjon gå tapt på grunn av uriktige opplysninger. Deltager plikter også å orientere seg om hvor oppmøtestedet er og stille med egnet utstyr og ferdig smurte ski.

 

Publisering

Datatilsynet krever godkjenning og aksept fra hver enkelt for at denne personens navn skal kunne publiseres på internett. Den som IKKE ønsker sitt navn eller foto publisert på Tren utes sine nettsider eller Facebook, kan meddele dette til Tren ute på kontakt@trenute.no, ringe Tren ute på tlf: 92 80 18 79 eller gi muntlig beskjed til instruktøren på kurset. Kunden samtykker i at Tren ute behandler kundens personopplysninger til utføring av bestillinger og markedsføringsformål. Tren ute selger ikke, og gir ikke bort, kundens personopplysninger til tredje part.

 

Spørsmål

Har du spørsmål vedrørende din påmelding, ta vennligst kontakt med kontakt@trenute.no eller ring oss på telefon 92 80 18 79.

 

 

VELKOMMEN PÅ SKIKURS MED TREN UTE!

bottom of page